• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Po co i jakimi metodami się robi wycenę firmy

Wycena przedsiębiorstwa – do jakich celów się ją wykonuje
Firmy w czasie swojego działania potrzebują niejednokrotnie dokonać wyceny swojej wartości. Może to być spowodowane różnymi okolicznościami, i zależnie od istniejących potrzeb jest też dobierany sposób przeprowadzenia całościowej wyceny, do popularnych metod należą majątkowa, dochodowa i porównawcza. Często będą o nią prosiły instytucje finansowe, jeżeli dany podmiot składa wniosek o jakąś formę dofinansowania w postaci linii debetowej albo kredytu. W oparciu o taką wycenę szacowane jest ryzyko i podejmuje się decyzję o tym, czy wniosek zostanie zaakceptowany, czy jednak odrzucony. Następną sytuacją, w której przeważnie będzie potrzebna wycena spółek, jest zakup lub sprzedaż. Obie strony transakcji będą wtedy zainteresowane uzyskaniem tej informacji, gdyż wówczas łatwiej jest im osiągnąć kompromis w negocjacjach. Lecz o wycenę być może firma poproszona zostanie także wtedy, gdy będzie planować swój podział czy emisję pakietu akcji, w arbitrażowym postępowaniu, i jeszcze w wielu innych sytuacjach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.